Systemutvikling

Forse tilbyr utviklings- og rådgivningstjenester innen Microsoft .NET og Microsofts produktportefølje.

Arkitektur

Våre konsulenter har deltatt i flere prosjekter der samordning av forretningssystemer har vært hovedfokus.

Apputvikling

Vi tilbyr eksperter på mobil apputvikling og hjelper bedrifter som ønsker en ny app eller oppgradering av eksisterende apper.

Om Forse

Navnet Forse kommer av substantivet "forse" som betyr sterk side, spesialitet. Kunnskap er vår forse!

Forse er et norsk konsulentselskap som har spesialistkompetanse på Microsoft .NET. Vi er et selskap som verdsetter de myke verdier ved siden av et absolutt krav til høyt faglig nivå hos våre ansatte. Vi ser på oss selv som håndverkere med kontinuerlig driv og motivasjon for å bli bedre i vårt fag.

Forse har lokaler på Lysaker og jobber primært med kunder i det sentrale Østlandsområdet. Vårt fokus er å etablere gode kunde- og samarbeidsrelasjoner hvor åpenhet og faglig dyktighet er sentralt. Det står høyt hos Forse å levere verdi til våre kunder slik at prosjektene har de største forutsetninger for å lykkes.

Tjenester

Forse er et spesialistmiljø hvor vi har samlet de fremste konsulentene i bransjen med ekte lidenskap for faget sitt. Vi tilbyr utviklings- og rådgivningstjenester innen Microsoft .NET og Microsofts produktportefølje og har lang erfaring med å bistå kunder i å gjennomføre vellykkede systemutviklingsprosjekter.

Forse leverer også mobilutviklere gjennom vårt nye satsingsområde innenfor apputvikling. Her tilbyr vi ekspertkompetanse og målet er å bli et av de fremste miljøene i Norge på dette fagområdet. Våre utviklere har jobbet med native applikasjoner over lang tid og brenner for gode og solide mobile løsninger.

Forse konsulenter drives av sterkt engasjement, lidenskap for faget og spennende kunder/prosjekter som verdsetter vår solide tekniske kompetanse sammen med en god porsjon sosiale antenner. Vi leier oss typisk ut i roller innenfor systemutvikling, arkitektur, rådgivning og teknisk prosjektledelse.

Menneskene

Jobbe hos oss

Forse ønsker å være den ideelle arbeidsplassen for våre ansatte. Kolleger som trives i hverdagen er vårt hovedfokus og noe vi kontinuerlig jobber for. Vi tror nemlig at trivselen til en Forse-ansatt er basert på tre hovedfaktorer: frihet og fleksibilitet, faglig utvikling og god lønn.

Frihet og fleksibilitet er høyt verdsatt i Forse. Konsulentene har alltid selv det siste ordet i valget av prosjekt. Om det er teknologi, beliggenhet, varighet eller andre faktorer som ligger til grunn er opp til den enkelte konsulent. Forse legger heller ingen føringer på hvor mye hver ansatt må fakturere. Dette gjør at Forse-konsulentene ofte får fleksible hverdager og gis selvstyring i forhold til sin egen hverdag. Det kreves selvsagt at friheten utøves i samsvar med kundens og prosjektets forventninger. Derfor sier vi ofte i Forse at det er prosjektet du jobber i som er din sjef!

Forse ønsker å bygge Norges sterkeste .NET-miljø og vi mener vi er på god vei. Våre konsulenter er faglig interesserte og svært dyktige. Gjennom jevnlige fagmøter, interne diskusjoner og presentasjoner, ønsker vi å stimulere ansatte til økt kompetansebygging. Kompetanse er vår Forse, og vi ser på det som helt nødvendig å kontinuerlig utvikle seg selv. I tillegg til interne faglige aktiviteter satser vi også på kurs og konferanser for våre ansatte, noe vi konkret budsjetterer med for den enkelte. I Forse har vi et meget romslig kompetansebudsjett.

Forse er et selskap som er heleid av de ansatte. Vår policy er at vi ønsker å bruke storparten av inntjeningen i selskapet på våre egne konsulenter. Vi ønsker at våre ansatte skal tjene godt og opererer med svært gode betingelser. Lønnsmodellen vår er enkel. Man får en prosentandel av timeprisen i tillegg til at vi tilbyr en garantilønn. Utover dette opererer vi med gode forsikringsordninger, pensjon, og spennende tilleggsgoder. Vi ser også på sosiale aktiviteter som en viktig investering i arbeidsmiljøet.  Videre er vi svært opptatt av at Forse skal være en arbeidsplass hvor det er stort rom for å inkludere familie. Det betyr at vi tilrettelegger økonomisk for dette både i jobb og sosiale sammenheng.

Kontakt oss

  • E-post: kontakt@forse.no
  • CEO: Terje Andersen
  • Tlf: 970 79 440
  • Orgnr: 914 951 852

Besøksadresse

Postadresse

  • Forse .NET AS
  • Postboks 269
  • 1326 Lysaker